შემოწირულობის ანგარიშის ნომერი

 

დიდი მადლობა ყველას მცირე თუ მსხვილი შემოწირულობისათვის.

 

 

Spendenkonto

Vivace

Zürcher Kantonalbank

Postfach, CH-8010 Zürich

Clearing-Nr. 700

BIC (SWIFT) - ZKBKCHZZ80A

IBAN: CH25 0070 0110 0023 8092 9

Postkonto: 80-151-4

Kontonummer:1100-2380.929

ლარის ანგარიშის რეკვიზიტები

თიბისი ბანკი

საბანკო კოდი: TBCBGE 2 

მიმღების დასახელება: თამარ კორძაძის საქველმოქმედო ფონდი - ვივაჩე

ანგარიშსწორების ანგარიში: GE89 TB71 9483 6080 10 0004 

Association Vivace

Brandstrasse 33

8952 Zurich/Schlieren

Switzerland

 

Tel.: + 41 76 529 25 76

info@vivacegeorgia.com

www.vivacegeorgia.com

 

  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle

Copyright © 2020 by VIVACE